Примерна схема на система за капково напояване

Графика 1 - Система за капково напояване от сондажен източник

Графика 2 - Система за капково напояване от водоемен източник